Bergen Personal + Propuro = Bergen Personal


Bergen Personal og Propuro har besluttet å slå sammen sine virksomheter til ett selskap med virkning fra medio august 2018. Det fusjonerte selskapet vil hete Bergen Personal AS.

Hva betyr dette for kunder?

Målsettingen med fusjonen er å etablere en større og mer konkurransedyktig virksomhet innenfor bemanning. For kunder betyr dette at dere kan være trygg på at dere handler hos en markedsledende aktør med solid forankring og erfaring. Det nye selskapet vil ha rundt 500 dyktige medarbeidere som er disponibel til å ta på seg oppdrag for dere. Dine kontaktpersoner blir de samme som før, og vi vil jobbe for å følge opp våre kunder på en minst like god måte som tidligere.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om den operative delen av prosessen etter hvert.

Inntil videre så jobber vi hardt på hver vår front for å levere dere de beste medarbeiderne.

Eventuelle spørsmål til fusjonen kan rettes til:

Torstein Melve
Daglig leder
Mobil : 467 43 921
Mail : torstein@bergenpersonal.no

Som kunde vil du:
– beholde din kontaktperson innen bemanning
– beholde dine dyktige innleide medarbeidere
– beholde tryggheten ved at dine innleide fortsatt er tilknyttet en tariffavtale og har trygge og seriøse arbeidsforhold
– beholde oversikten over kostnader på dine prosjekter gjennom en oversiktlig og forutsigbar fakturering

Våre kompetanseområder:
Tømrere Montører
Forskalere Jernbindere
Elektrikere Flisleggere
Murere Ventilasjonsmontører
Rørleggere Malere
Asfaltarbeidere Rivningsarbeidere
Blikkenslagere Produksjonsmedarbeidere
Stillasmontører Anleggsgartnere
Kranførere Taktekkere
Sveisere Anleggsarbeidere
Hjelpearbeidere Lagerarbeidere

Har du andre behov? spør oss!

«Samarbeidet med Propuro gir oss tilgang
til riktige folk til riktige arbeidsoppgaver.
Leverandørens profesjonelle oppfølging
gir oss større frihet.»

– Frank Ståløy, Daglig leder, Åsane Byggmesterforretning AS

Bli med på laget!


Vi er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere med fagkompetanse,
og erfaring fra bygg og anlegg, eller annen spesialkompetanse.

Propuro sine medarbeidere utgjør selskapets desidert viktigste ressurs, og vi er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere.

Du kan enkelt og uforpliktende registrere deg som jobbsøker hos Propuro. Ved å registrere din CV blir du lagret i vår database som jobbsøker, og vi vil ta kontakt med deg dersom vi finner en stilling vi tror vil passe.

Våre stillingsannonser blir kontinuerlig publisert og oppdatert på nettsiden. Logg deg inn i boksen til høyre for å se hva som finnes av ledige stillinger.

 

«Hos Propuro er jeg fast ansatt på gode betingelser. Jeg føler meg trygg, og kan ha fokus på jobben min.»

– Andrzej, 35 år, fast ansatt siden 2007

Referanser


Vi er stolte over hva vi har hjulpet våre kunder med å få til!
Ta kontakt om du ønsker utfyllende informasjon om våre referanser, eller er interessert i å lære mer om oss.

Media City

Byggeperiode 2014 – 2017

Propuro har bygget om legevakten for Bergen Miljøbygg AS, samt riggen til hovedentrepenøren Hent.

Flesland, Avinor, terminal 3

Byggeperiode 2015 – 2017

Propuro bidrar med flere fag, med hovedvekt på tømring for hhv Åsane Byggmesterforretning AS og Bergen Miljøbygg AS.

Haukeland sykehus, sengebygg sør

Byggeperiode 2014 – 2016

Propuro utfører tømrer -og blikkenslagerarbeid gjennom byggeperioden for våre kunder.

Haukeland sykehus, mottaksklinikken

Byggeperiode 2015- 2016

Propuro utfører tømringsarbeid for Åsane Byggmesterforretning, og rivning –og betongskjæringsarbeid for Betongskjæring AS.

Bybanen, Birkelandskrysset, NCC

Byggeperiode 2013 - pågående

Propuro sine steinfagarbeidere har bygget byens fineste natursteinsmur for Anleggsgartnermester Wikholm.

Helsehuset, ny legevakt i Solheimsviken, Obas Vest AS

Byggeperiode 2014 – 2015

Propuro har levert bemanning til flere entreprenører i byggeperioden.

Flesland vannrenseanlegg, NCC Contruction

Byggeperiode 2014 – 2016

Propuro sine betongarbeidere har bygget store vanndeponi i fjellet for NCC Construction.

Nygårdsporten, Obas Vest AS

Byggeperiode 2014 – 2015

Ombygging av næringseiendom i Bergen. Propuro har utført ulike arbeidsoppgaver hele byggeperioden for Obas Vest.

Clarion Collection Hotel Oleana, Obas Vest AS

Byggeperiode 2014 – 2015

Propuro har levert bemanning til flere entreprenører i byggeperioden.

Ulsmåg skole, ny kommunal barneskole i massivt tre og energiklasse A

Byggeperiode 2013 – 2015

Propuro har utført tømringsarbeid for Bergen Miljøbygg, og himlingsarbeid for Bergen Byggsystem.

Åsane næringspark, Hent

Byggeperiode 2015

Propuro har levert tømrere i hele byggeperioden, fra montering av vegger til montering av fasade.

Bjorøy brygge, flerbolighus

Byggeperiode 2015 – 2016

Propuro har levert tømrere til prosjektet.

Os sjøfront, no2

Byggeperiode 2015 – 2016

Propuro har levert tømringsarbeid for Åsane Byggmesterforretning.

Skjærgårdsholmen, Håkonshella, flerbolighus

Byggeperiode 2014 – 2015

Propuro har levert tømrere, malere og beslagsarbeidere til prosjektet.

Møllestranden, Obos

Byggeperiode 2014 – 2015

Propuro har levert tømringsarbeider i hele byggeperioden for Byggmester Hitland.

«Gjennom skreddersydde bemanningsløsninger fra Propuro har vi redusert behovet for administrasjon og redusert sykefraværet. I tillegg til de faktiske kostnadsbesparelsene har vi større fleksibilitet i produksjon.»

– Andre Kleppestø, Daglig leder, Bergen Bygg System AS

Vi er Propuro


Propuro ble etablert i 2007, og har siden oppstart hatt en solid kunde- og omsetningsvekst.

Vi øker stadig med betydelige markedsandeler innenfor bemanning til bygg og anlegg,
og har som mål å være Vestlandets ledende bemanningsbyrå.

Propuro er bygget opp av personer med lang bransjeerfaring innen bygg- og anlegg. Vi har høyt fokus på HMS, og har etablert gode rutiner gjennom systematisk arbeid med blant annet forhold som internhåndbok, grunnopplæring i HMS, verneombud og tillitsmannsordning.

Vi har siden oppstart hatt stor fokus på at våre medarbeidere skal ivaretas på best mulig måte. Dette har gitt positive resultater i form av at Propuro kan tilby en dyktig og forutsigbar arbeidsstokk hvor mange har vært med oss siden oppstart.

 

Propuro tilbyr også ordnede boforhold i kvalitetssikrede boliger driftet av selskapet, og har eget servicekontor med utvidete åpningstider for å ivareta våre ansatte best mulig.

Propuro leverer i forhold til gjeldende myndighetskrav, og kan fremvise en solid økonomi.

«Hos Propuro og deres kunder blir jeg behandlet med respekt og verdighet.»

– Dariusz, 42 år, fast ansatt siden 2008

Samarbeidspartnere


Propuro AS
Fagernes 4, 5043 Bergen – Postboks 946 Sentrum, 5808 BERGEN
Tlf: +47 55 20 20 20
folk@propuro.no

Organisasjonsnr.: 986214151 - Kredittverdig ©Bisnode 2015.06.29

Sertifiseringer


Hva er Revidert Arbeidsgiver?
En bemanningsbedrift som har oppnådd RA-bevis, er en bedrift som er blitt revidert på lovligheten av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis.

Målet for bemanningsbedriften er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til sine kunder. En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver. Revisjonen skjer hvert andre år